141 Υποτροφίες στο Εξωτερικό (25-05-2023)

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Επιστήμες Μηχανικών (50 θέσεις)
1 PhD in Artificial Intelligence for power load and renewable energy forecasting in electricity grids (ILUSTRE)
Tilburg University 's-Hertogenbosch
Deadline : 2023-06-29T21:59:53.115000+00:00
2 PhD position in operations research
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-30T21:59:00+00:00
3 PostDoc in Large Language Models and Conversational AI for Fintech
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-15T21:59:59+00:00
4 PhD Scholarship 'Cloud-Connected Digital Twin for ECO-Enabled Heavy-Duty Vehicle Fleet'
Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium
Deadline : 15/7/2023
5 PhD Student - Department of Biomedical Molecular Biology
Ghent University Belgium
Deadline : 10/7/2023
6 Research Associate/Research Assistant (PhD candidate) in Environmental Biotechnology – Ghent University Global Campus, Korea
Ghent University Belgium
Deadline : 1/8/2023
7 PhD Position Collaborative Practices in Computer Science Education
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-03T21:59:59+00:00
8 PhD position in Crisis Decision-Making
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-24T21:59:59+00:00
9 PhD Position in machine learning for nonlinear dynamical systems
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-20T21:59:59+00:00
10 PhD Position Monitoring Stuctural Health Conditions by Laser Doppler Vibrometry (LDV)
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-18T21:59:59+00:00
11 PhD Position Next Generation Data-Driven Aviation Environmental Footprinting
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-26T21:59:59+00:00
12 PhD Position on NLP for Supporting Climate Dialogues
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-18T21:59:59+00:00
13 PhD Position Reset Control Design for Piezo-Positioning Systems and Drives in Presence of Unwanted Modes and Nonlinearities
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-06T21:59:59+00:00
14 Postdoc Edge-AI-assisted Advanced Phenotyping
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-31T21:59:59+00:00
15 Postdoc Machine Learning for Nonlinear Dynamical Systems
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-20T21:59:59+00:00
16 Postdoc on Artificial Intelligence for Collaborative Climate Risk Management
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-18T21:59:59+00:00
17 Postdoc Position in AI to detect disaster patterns
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-24T21:59:59+00:00
18 Postdoc Position in Dynamic Risk/Resilience-based Approach to Maintenance & Optimized System Design
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-25T21:59:59+00:00
19 Two PhD positions: Thin film technology for electrolysers
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-20T21:59:59+00:00
20 PhD on Galvanic isolation for multi-port EV fast-charging station (E2GO DC4)
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : 2023-07-01T22:00:00+00:00
21 PhD on Optical Fibre Post Processing for Quantum Sensing
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : 2023-07-02T22:00:00+00:00
22 Postdoc on Electro-osmotic drying of diluted biomass streams
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : 2023-06-25T22:00:00+00:00
23 Postdoc Position on Neuromorphic Computing with Oscillatory Neural Networks
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : 2023-06-30T22:00:00+00:00
24 Postdoc Position on Neuromorphic Computing with Oscillatory Neural Networks
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : Apply by: 2023-06-30
25 PhD position on Hollow Fiber Membrane Development
University of Twente (UT) Enschede
Deadline : 2023-06-20T21:59:59+00:00
26 Post-Doc position "Design and modelling of nature-based solutions to mitigate salt intrusion"
University of Twente (UT) Enschede
Deadline : 2023-06-24T21:59:59+00:00
27 Postdoc Position: Microstructure estimation with electromagnetic sensing
University of Twente (UT) Enschede
Deadline : 2023-06-14T21:59:59+00:00
28 Postdoctoral Researcher in novel electro-optical nanostructured biosensors at University of Oulu
University of Oulu Finland
Deadline : 9/7/2023
29 Ph.D. Position in Sustainability Analytics
IÉSEG School of Management France
Deadline : 5/6/2023
30 PhD Position – Assessment of an Innovative Process Chain for Green Hydrogen and Methanol Provision
Forschungszentrum Jülich GmbH Germany
Deadline : 21/8/2023
31 Research Assistant (PhD, m/f/d) in quantum technologies focusing on the construction and commissioning of quantum computer demonstrators (Salary Scale 13 TV-L, 75 %)
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Germany
Deadline : 15/6/2023
32 015983 - UCD Post-doctoral Research Fellow Level 1 or 2, UCD School of Architecture, Planning and Environmental Policy, 6 Months (followed by possible extension to end November 2024) (Full Time or Part Time 0.6FTE)
UCD School of Architecture, Planning and Environmental Policy, University College Dublin IE
Deadline : 30/05/2023
33 PhD Candidate ML/AI solutions for workflow optimization in liver ablation therapy for patients with colorectal liver metastases.
Maastricht University (UM) Maastricht
Deadline : 2023-06-07T21:59:14.260000+00:00
34 PhD Candidate: The Ethical and Societal Implications of AI in Education
Radboud University Netherlands
Deadline : 11/6/2023
35 Postdoc Adaptive Power Control for Stable Multi Energy Systems
Technische Universiteit Delft (TU Delft) Netherlands
Deadline : 16/6/2023
36 Postdoc Damping of Oscillations
Technische Universiteit Delft (TU Delft) Netherlands
Deadline : 16/6/2023
37 2 two-year post-doctoral positions in the Energy Transition
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-07-31T22:00:00+00:00
38 Postdoc in immersive visualizations for industrial operators
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-22
39 Postdoc in Mathematics, production optimization project with AstraZeneca
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-22
40 Postdoc in Pharmaceutical-Manufacturing Data Connectivity Alignment
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-22
41 Postdoc in smart super resolution nanoscopy
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-22
42 Postdoc in under-supervised deep learning for visual recognition
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-23
43 PhD student in Software Engineering within WASP Graduate School
Linköping University Sweden
Deadline : 12/6/2023
44 Fully funded PhD in role of particle size and mixing state for ice nucleation on mineral dust
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
45 Fully funded PhD in the role of freezing mode for the ice nucleation activity of mineral dusts
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
46 PhD in role of biogenic macromolecules for ice nucleation of fertile soils
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
47 PhD position in Physics-informed Traffic Management in Intelligent Transportation Systems
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
48 Postdoc/Scientist in “Spatial modelling of drought effects on forests” 80-100% (f/m/d)
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL Switzerland
Deadline : Invalid Date
49 PhD in "Large non-verbal Language Models (LnvLM) for human-agent interaction and cooperation"
Tilburg University Tilburg
Deadline : 2023-10-01T21:59:38.747000+00:00
50 PhD Studentship: Development of new machine learning methods and algorithms for the integration of omics and environmental data to quantify the role of the soil microbiome in carbon sequestration
University of Nottingham United Kingdom
Deadline : 16/6/2023
Επιστήμες Πληροφορικής (50 θέσεις)
1 PhD in Artificial Intelligence for power load and renewable energy forecasting in electricity grids (ILUSTRE)
Tilburg University 's-Hertogenbosch
Deadline : 2023-06-29T21:59:53.115000+00:00
2 PhD in Artificial Intelligence for predictive maintenance in water and electricity infrastructure (ILUSTRE)
Tilburg University 's-Hertogenbosch
Deadline : 2023-06-29T21:59:11.300000+00:00
3 PhD in Social support for the real-world introduction of AI in critical infrastructure (ILUSTRE)
Tilburg University 's-Hertogenbosch
Deadline : 2023-06-29T21:59:06.342000+00:00
4 PhD Candidate Digital Strategies for (2D-)LC-MS Data
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-30T21:59:59+00:00
5 PhD Hybrid Intelligence Specializing NLP models through Reinforcement Learning
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-05-31T21:59:00+00:00
6 PhD in Genetics and Addiction
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-01T21:59:00+00:00
7 PhD Position Emergent Mechanics of Entangled Active Polymer-like Matter
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-15T21:59:59+00:00
8 PhD position in operations research
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-30T21:59:00+00:00
9 PostDoc in Large Language Models and Conversational AI for Fintech
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-15T21:59:59+00:00
10 PhD Student - Department of Biomedical Molecular Biology
Ghent University Belgium
Deadline : 10/7/2023
11 PhD Position Collaborative Practices in Computer Science Education
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-03T21:59:59+00:00
12 PhD position in Crisis Decision-Making
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-24T21:59:59+00:00
13 PhD Position in machine learning for nonlinear dynamical systems
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-20T21:59:59+00:00
14 PhD Position on NLP for Supporting Climate Dialogues
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-18T21:59:59+00:00
15 Postdoc Edge-AI-assisted Advanced Phenotyping
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-31T21:59:59+00:00
16 Postdoc Machine Learning for Nonlinear Dynamical Systems
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-20T21:59:59+00:00
17 Postdoc Position in AI to detect disaster patterns
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-24T21:59:59+00:00
18 Postdoc on Fusion Materials Modelling (x/f/m)
DIFFER Eindhoven
Deadline : 2023-05-31T21:59:59+00:00
19 Postdoc Position on Neuromorphic Computing with Oscillatory Neural Networks
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : 2023-06-30T22:00:00+00:00
20 Postdoc Position on Neuromorphic Computing with Oscillatory Neural Networks
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : Apply by: 2023-06-30
21 Junior researcher position on Automatic Speech Recognition
University of Twente Enschede
Deadline : Apply by: 2023-06-11
22 Postdoc Position: Microstructure estimation with electromagnetic sensing
University of Twente (UT) Enschede
Deadline : 2023-06-14T21:59:59+00:00
23 2022-05130 - PhD Position F/M Energy efficient data management: Data reduction and protection meet performance and energy
Inria France
Deadline : 20/8/2023
24 Ph.D. Position in Sustainability Analytics
IÉSEG School of Management France
Deadline : 5/6/2023
25 Postdoctoral Researcher – Animal Genetics and Multi-omics
Department of Animal and Veterinary Sciences, Scotland's Rural College (SRUC), Edinburgh, UK GB
Deadline : 20/06/2023
26 PhD position in spatio-temporal analysis of human forebrain development on a single cell level
Albert-Ludwigs-University of Freiburg Germany
Deadline : 11/6/2023
27 PhD Student or Postdoc (f/m/d) "Quality of Service and Quality of Experience in Audiovisual Communication via Social eXtended Reality (XR)"
Ilmenau University of Technology Germany
Deadline : 15/6/2023
28 PhD position: Predicting radiotherapy outcome using Artificial Intelligence
University Medical Centre Groningen (UMCG) Groningen
Deadline : 2023-07-05T22:00:00+00:00
29 Postdoc in the research group Computational Cognitive Science and Modeling
University of Luxembourg Luxembourg
Deadline : 17/5/2024
30 PhD Candidate ML/AI solutions for workflow optimization in liver ablation therapy for patients with colorectal liver metastases.
Maastricht University (UM) Maastricht
Deadline : 2023-06-07T21:59:14.260000+00:00
31 PhD Candidate on workflow optimization in liver ablation therapy for patients with colorectal liver metastases
Maastricht University (UM) Maastricht
Deadline : 2023-06-07T21:59:00+00:00
32 PhD Candidate: The Ethical and Societal Implications of AI in Education
Radboud University Netherlands
Deadline : 11/6/2023
33 Postdoc Damping of Oscillations
Technische Universiteit Delft (TU Delft) Netherlands
Deadline : 16/6/2023
34 POSTDOC ON FUSION MATERIALS MODELLING (X/F/M)
Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) Netherlands
Deadline : 31/5/2023
35 2 two-year post-doctoral positions in the Energy Transition
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-07-31T22:00:00+00:00
36 Postdoctoral researcher on epigenetics and intergenerational transmission of psychiatric risk
Erasmus MC (University Medical Center Rotterdam) Rotterdam
Deadline : 2023-06-05T22:00:00+00:00
37 Postdoc in Human- computer interaction
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-22
38 Postdoc in under-supervised deep learning for visual recognition
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-23
39 PhD student in Software Engineering within WASP Graduate School
Linköping University Sweden
Deadline : 12/6/2023
40 Fully funded PhD in role of particle size and mixing state for ice nucleation on mineral dust
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
41 PhD position in Physics-informed Traffic Management in Intelligent Transportation Systems
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
42 Postdoc/Scientist in “Spatial modelling of drought effects on forests” 80-100% (f/m/d)
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL Switzerland
Deadline : Invalid Date
43 PhD candidate: Knowledge hiding in Virtual Teams
Tilburg University Tilburg
Deadline : 2023-07-01T21:59:09.056000+00:00
44 PhD in "Large non-verbal Language Models (LnvLM) for human-agent interaction and cooperation"
Tilburg University Tilburg
Deadline : 2023-10-01T21:59:38.747000+00:00
45 PhD Studentship: Development of new machine learning methods and algorithms for the integration of omics and environmental data to quantify the role of the soil microbiome in carbon sequestration
University of Nottingham United Kingdom
Deadline : 16/6/2023
46 Fully-funded PhD position on 'The relationship between linguistic factors that affect text comprehension and processing fluency and the acceptance of (in)accurate information' (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-21T22:00:00+00:00
47 Postdoc human data science (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-01T22:00:00+00:00
48 PhD position 'Evolution of plant adaptation to selenium hyperaccumulation'
Wageningen University and Research Centre Wageningen
Deadline : Apply by: 2023-06-18
49 PhD position: Understanding pan-fungicide resistance in the airborne human fungal pathogen Aspergillus fumigatus
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-23T22:00:00+00:00
50 Postdoc position crop physiology in species mixtures
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-12T22:00:00+00:00
Οικονομικές Επιστήμες (9 θέσεις)
1 PhD (4 Years) Position “Advancing our Understanding of Workaholism Using a Personality-Activating Situational Perspective”
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-10T21:59:00+00:00
2 Postdoctoral researcher on Aging and its Cultural Implications
University of Luxembourg Luxembourg
Deadline : 30/7/2023
3 2 two-year post-doctoral positions in the Energy Transition
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-07-31T22:00:00+00:00
4 PhD student eHealth junior project
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-16T21:59:59+00:00
5 PhD student position in Marketing
University of Neuchâtel Switzerland
Deadline : 31/5/2023
6 Nottingham University Business School - PhD Studentship
University of Nottingham United Kingdom
Deadline : 30/6/2023
7 PhD Position in Social and Sustainable Entrepreneurship (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-30T22:00:00+00:00
8 PhD position on Air pollution and its socio-economic and health consequences in Dutch cities, 1850-1950 (4 years, 1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-15T22:00:00+00:00
9 PhD position Delta Wealth: developing adaptation pathways towards a climate-resilient and prosperous Southwest Delta
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-05T22:00:00+00:00
Επιστήμες Επικοινωνίας (6 θέσεις)
1 PhD "Empowering Susceptible Youth to Use Social Media as Source on Their Mental Health Issues"
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-12T21:59:59+00:00
2 Postdoc In the Transition to a Circular Business Ecosystem
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : 2023-07-01T22:00:00+00:00
3 PhD Student or Postdoc (f/m/d) "Quality of Service and Quality of Experience in Audiovisual Communication via Social eXtended Reality (XR)"
Ilmenau University of Technology Germany
Deadline : 15/6/2023
4 PhD Public service by teams of robots and humans (1.0 FTE)
University of Groningen Groningen
Deadline : 2023-06-15T22:00:00+00:00
5 PhD student position in Marketing
University of Neuchâtel Switzerland
Deadline : 31/5/2023
6 Fully-funded PhD position on 'The relationship between linguistic factors that affect text comprehension and processing fluency and the acceptance of (in)accurate information' (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-21T22:00:00+00:00
Νομική Επιστήμη (1 θέση)
1 Matheson Diversity in Law Newman Fellowship
UCD Sutherland School of Law, UCD IE
Deadline : 16/06/2023
Επιστήμες Υγείας (16 θέσεις)
1 PhD "Empowering Susceptible Youth to Use Social Media as Source on Their Mental Health Issues"
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-12T21:59:59+00:00
2 PhD candidate molecular pharmacology-molecular neuroscience
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-12T21:59:00+00:00
3 PhD position “unraveling late-life trajectories of physical activity”
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-11T21:00:00+00:00
4 Postdoc or PhD Position on Integrating Therapeutic Experiences with past Maladaptive Memories
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-22T21:59:59+00:00
5 PhD scholarship within Ruminant Nutrition
Norwegian University of Life Sciences (NMBU) Ås
Deadline : Apply by: 2023-05-29
6 Postdoc-development of novel Radiopharmaceuticals
KU Leuven Belgium
Deadline : 19/6/2023
7 Postdoctoral Researcher – Animal Genetics and Multi-omics
Department of Animal and Veterinary Sciences, Scotland's Rural College (SRUC), Edinburgh, UK GB
Deadline : 20/06/2023
8 PhD Student (m/f/div)
Max Planck Institute for Marine Microbiology Germany
Deadline : 18/6/2023
9 Phd position: Immunity and Cardiovascular Diseases
University Medical Centre Groningen (UMCG) Groningen
Deadline : 2023-05-30T22:00:00+00:00
10 Postdoc position with a focus on Medication Safety and Transitional Pharmaceutical Care for Elderly Patients with Cardiovascular Diseases
Maastricht University (UM) Maastricht
Deadline : 2023-06-07T21:59:00.223000+00:00
11 Linked Lives and Lifestyles
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-02T21:59:59+00:00
12 PhD student eHealth junior project
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-16T21:59:59+00:00
13 Urban environment features facilitating patients’ healthy lifestyles
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-01T21:59:59+00:00
14 PhD position in Neuropharmacology
University of Basel Switzerland
Deadline : 15/6/2023
15 PhD and Postdoc position in Immune Response to Flavivirus infection (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-19T22:00:00+00:00
16 PhD position: Understanding pan-fungicide resistance in the airborne human fungal pathogen Aspergillus fumigatus
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-23T22:00:00+00:00
Επιστήμες Ζωής (34 θέσεις)
1 PhD candidate in Educational Neuroscience, within the GUTS consortium
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-12T21:00:00+00:00
2 PhD candidate molecular pharmacology-molecular neuroscience
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-12T21:59:00+00:00
3 PhD in Genetics and Addiction
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-01T21:59:00+00:00
4 PhD position: Neural representations of self-concept, within the GUTS consortium
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-11T21:59:00+00:00
5 PhD position: Social Cognitive Neuroscience, within the GUTS consortium
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-11T21:59:00+00:00
6 PhD WP3 GUTS - Nederlands Herseninstituut - Amsterdam
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Amsterdam
Deadline : 2023-05-31T21:59:59+00:00
7 Postdoc position Dept. Of Pulmonary Disease
Amsterdam UMC Amsterdam
Deadline : 2023-05-30T21:59:59+00:00
8 Postdoc Position in Predicting Evolution
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-23T21:59:59+00:00
9 PhD scholarship within Ruminant Nutrition
Norwegian University of Life Sciences (NMBU) Ås
Deadline : Apply by: 2023-05-29
10 Senior Scientist – Post Doc (m/w/d) - Schwerpunkt Statistik
Danube University Krems Austria
Deadline : 14/6/2023
11 PhD Student - Department of Biomedical Molecular Biology
Ghent University Belgium
Deadline : 10/7/2023
12 Postdoc-development of novel Radiopharmaceuticals
KU Leuven Belgium
Deadline : 19/6/2023
13 Doctoral Research Fellow in Biostatistics (107439-0523)
Warwick Medical School, University of Warwick GB
Deadline : 01/06/2023
14 Postdoctoral Research Assistant
School of Biological and Behavioural Sciences, Queen Mary University of London GB
Deadline : 31/05/2023
15 Postdoctoral Research Assistant in Artificial intelligence applied to Animal Cognition
School of Biological and Behavioural Sciences, Queen Mary University of London GB
Deadline : 14/06/2023
16 Postdoctoral Research Associates in Organic Chemistry
University College London GB
Deadline : 08/06/2023
17 Postdoctoral Researcher – Animal Genetics and Multi-omics
Department of Animal and Veterinary Sciences, Scotland's Rural College (SRUC), Edinburgh, UK GB
Deadline : 20/06/2023
18 Doctoral researcher for the project “Reconstruction of the evolutionary history of tadpole shrimps (Notostraca) and their relatives, important components of ephemeral freshwater habitats (m/f/x)
LMU Faculty of Biology Germany
Deadline : 10/6/2023
19 PhD position in spatio-temporal analysis of human forebrain development on a single cell level
Albert-Ludwigs-University of Freiburg Germany
Deadline : 11/6/2023
20 PhD Student (m/f/div)
Max Planck Institute for Marine Microbiology Germany
Deadline : 18/6/2023
21 Postdoc (m/f/x) Data Science / Bioinformatics / Genomics
Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute e. V. (FLI) Germany
Deadline : 18/6/2023
22 Phd position: Immunity and Cardiovascular Diseases
University Medical Centre Groningen (UMCG) Groningen
Deadline : 2023-05-30T22:00:00+00:00
23 015945 - UCD Post-doctoral Research Fellow Level 1, UCD School of Biology and Environmental Science / Earth Institute, Temporary 18 months
UCD School of Biology and Environmental Science / Earth Institute, University College Dublin IE
Deadline : 06/06/2023
24 Postdoctoral Positions to Study Human-specific Mechanisms of Neuronal Development and Function
VIB Leuven, Belgium
25 Postdoctoral researcher focusing on the role of molecules from the human microbiome in chronic diseases
University of Luxembourg Luxembourg
Deadline : 17/5/2024
26 PhD candidate 'Personalized mass spectrometric analysis of antibodies to improve diagnostics for patients with hematological malignancies'
Radboud University Medical Center (Radboudumc) Nijmegen
Deadline : 2023-06-14T22:00:00+00:00
27 Postdoctoral researcher on epigenetics and intergenerational transmission of psychiatric risk
Erasmus MC (University Medical Center Rotterdam) Rotterdam
Deadline : 2023-06-05T22:00:00+00:00
28 PhD position in Neuropharmacology
University of Basel Switzerland
Deadline : 15/6/2023
29 Postdoctor in Aquatic Ecology
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences Umeå or Stockholm, Sweden
30 PhD and Postdoc position in Immune Response to Flavivirus infection (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-19T22:00:00+00:00
31 PhD position 'Evolution of plant adaptation to selenium hyperaccumulation'
Wageningen University and Research Centre Wageningen
Deadline : Apply by: 2023-06-18
32 PhD position: Understanding pan-fungicide resistance in the airborne human fungal pathogen Aspergillus fumigatus
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-23T22:00:00+00:00
33 Postdoc in Biophysics of Photosynthesis
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-14T22:00:00+00:00
34 Postdoctoral Researcher Position in the Laboratory of Cell Biology
University of Warsaw - Centre of New Technologies Warsaw, Poland
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (14 θέσεις)
1 Senior Research Fellow in Applied Ecology
Charles Sturt University (CSU) Australia
Deadline : 22/6/2023
2 Post-Doc position "Design and modelling of nature-based solutions to mitigate salt intrusion"
University of Twente (UT) Enschede
Deadline : 2023-06-24T21:59:59+00:00
3 Post-doc Environmental Humanities of Extraction in Africa
University of Groningen Groningen
Deadline : 2023-08-13T22:00:00+00:00
4 015945 - UCD Post-doctoral Research Fellow Level 1, UCD School of Biology and Environmental Science / Earth Institute, Temporary 18 months
UCD School of Biology and Environmental Science / Earth Institute, University College Dublin IE
Deadline : 06/06/2023
5 Postdoctoral researcher focusing on the role of molecules from the human microbiome in chronic diseases
University of Luxembourg Luxembourg
Deadline : 17/5/2024
6 Urban environment features facilitating patients’ healthy lifestyles
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-01T21:59:59+00:00
7 Fully funded PhD in role of particle size and mixing state for ice nucleation on mineral dust
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
8 Fully funded PhD in the role of freezing mode for the ice nucleation activity of mineral dusts
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
9 PhD in role of biogenic macromolecules for ice nucleation of fertile soils
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
10 Postdoc/Scientist in “Spatial modelling of drought effects on forests” 80-100% (f/m/d)
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL Switzerland
Deadline : Invalid Date
11 Postdoctor in Aquatic Ecology
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences Umeå or Stockholm, Sweden
12 PhD position on Air pollution and its socio-economic and health consequences in Dutch cities, 1850-1950 (4 years, 1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-15T22:00:00+00:00
13 PhD or Postdoc researcher - Investigating Greenhouse gas balance of fen meadow landscapes
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-19T22:00:00+00:00
14 PhD position Delta Wealth: developing adaptation pathways towards a climate-resilient and prosperous Southwest Delta
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-05T22:00:00+00:00
Γεωπονικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 Horticultural Produce Sustainability Fellow Ref 662
Teagasc Carlow, IRELAND
Deadline : 13 Jun 2023
2 PhD position 'Evolution of plant adaptation to selenium hyperaccumulation'
Wageningen University and Research Centre Wageningen
Deadline : Apply by: 2023-06-18
Κοινωνικές Επιστήμες (8 θέσεις)
1 PhD in Social support for the real-world introduction of AI in critical infrastructure (ILUSTRE)
Tilburg University 's-Hertogenbosch
Deadline : 2023-06-29T21:59:06.342000+00:00
2 PhD Public service by teams of robots and humans (1.0 FTE)
University of Groningen Groningen
Deadline : 2023-06-15T22:00:00+00:00
3 Matheson Diversity in Law Newman Fellowship
UCD Sutherland School of Law, UCD IE
Deadline : 16/06/2023
4 Linked Lives and Lifestyles
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-02T21:59:59+00:00
5 PhD Student - Acceptance of radiological AI technology in a clinical setting
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-08T21:59:59+00:00
6 Urban environment features facilitating patients’ healthy lifestyles
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-01T21:59:59+00:00
7 PhD Position in Social and Sustainable Entrepreneurship (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-30T22:00:00+00:00
8 Postdoc human data science (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-01T22:00:00+00:00
Πολιτικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 PhD in Social support for the real-world introduction of AI in critical infrastructure (ILUSTRE)
Tilburg University 's-Hertogenbosch
Deadline : 2023-06-29T21:59:06.342000+00:00
2 Post-doc Environmental Humanities of Extraction in Africa
University of Groningen Groningen
Deadline : 2023-08-13T22:00:00+00:00
3 PhD candidate: Human Resource Studies
Tilburg University Tilburg
Deadline : 2023-06-12T21:59:13.305000+00:00
Θετικές Επιστήμες (53 θέσεις)
1 PhD in Social support for the real-world introduction of AI in critical infrastructure (ILUSTRE)
Tilburg University 's-Hertogenbosch
Deadline : 2023-06-29T21:59:06.342000+00:00
2 PhD candidate molecular pharmacology-molecular neuroscience
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-12T21:59:00+00:00
3 PhD in Genetics and Addiction
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-01T21:59:00+00:00
4 PhD Position Emergent Mechanics of Entangled Active Polymer-like Matter
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-15T21:59:59+00:00
5 PhD position in operations research
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-30T21:59:00+00:00
6 Senior Scientist – Post Doc (m/w/d) - Schwerpunkt Statistik
Danube University Krems Austria
Deadline : 14/6/2023
7 Postdoctoral Position on the CMS tracker upgrade for HL-LHC
Université catholique de Louvain Belgium
Deadline : 21/8/2023
8 PhD 2D magnetic membranes
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-15T21:59:59+00:00
9 PhD Position Adaptive/Collaborative Weather Radar Networking
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-02T21:59:59+00:00
10 PhD position in Crisis Decision-Making
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-24T21:59:59+00:00
11 PhD Position in machine learning for nonlinear dynamical systems
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-20T21:59:59+00:00
12 PhD position in theory of quantum transport
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-08-05T21:59:59+00:00
13 PhD Position Monitoring Stuctural Health Conditions by Laser Doppler Vibrometry (LDV)
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-18T21:59:59+00:00
14 Post-doc: Novel materials and innovative instrumentation for energy transition
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-30T21:59:59+00:00
15 Post-doc: Novel materials and innovative instrumentation for energy transition
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-06-30T21:59:59+00:00
16 Postdoc on Artificial Intelligence for Collaborative Climate Risk Management
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-18T21:59:59+00:00
17 PhD on Optical Fibre Post Processing for Quantum Sensing
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : 2023-07-02T22:00:00+00:00
18 Postdoc on Electro-osmotic drying of diluted biomass streams
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : 2023-06-25T22:00:00+00:00
19 Postdoc on Fusion Materials Modelling (x/f/m)
DIFFER Eindhoven
Deadline : 2023-05-31T21:59:59+00:00
20 PhD position on Hollow Fiber Membrane Development
University of Twente (UT) Enschede
Deadline : 2023-06-20T21:59:59+00:00
21 Post-Doc position "Design and modelling of nature-based solutions to mitigate salt intrusion"
University of Twente (UT) Enschede
Deadline : 2023-06-24T21:59:59+00:00
22 Postdoc Position: Microstructure estimation with electromagnetic sensing
University of Twente (UT) Enschede
Deadline : 2023-06-14T21:59:59+00:00
23 Postdoctoral Researcher in novel electro-optical nanostructured biosensors at University of Oulu
University of Oulu Finland
Deadline : 9/7/2023
24 Post-Doctoral fellowship in nanofluidics
Institut Laue-Langevin France
Deadline : 18/6/2023
25 Doctoral Research Fellow in Biostatistics (107439-0523)
Warwick Medical School, University of Warwick GB
Deadline : 01/06/2023
26 Postdoctoral Research Assistant
School of Biological and Behavioural Sciences, Queen Mary University of London GB
Deadline : 31/05/2023
27 Postdoctoral Research Associates in Organic Chemistry
University College London GB
Deadline : 08/06/2023
28 PhD Position – Assessment of an Innovative Process Chain for Green Hydrogen and Methanol Provision
Forschungszentrum Jülich GmbH Germany
Deadline : 21/8/2023
29 PhD Student (m/f/div)
Max Planck Institute for Marine Microbiology Germany
Deadline : 18/6/2023
30 Postdoc (m/f/x) Data Science / Bioinformatics / Genomics
Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute e. V. (FLI) Germany
Deadline : 18/6/2023
31 Research Assistant (PhD, m/f/d) in quantum technologies focusing on the construction and commissioning of quantum computer demonstrators (Salary Scale 13 TV-L, 75 %)
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Germany
Deadline : 15/6/2023
32 Phd position: Immunity and Cardiovascular Diseases
University Medical Centre Groningen (UMCG) Groningen
Deadline : 2023-05-30T22:00:00+00:00
33 PhD position: Predicting radiotherapy outcome using Artificial Intelligence
University Medical Centre Groningen (UMCG) Groningen
Deadline : 2023-07-05T22:00:00+00:00
34 Postdoctoral researcher focusing on the role of molecules from the human microbiome in chronic diseases
University of Luxembourg Luxembourg
Deadline : 17/5/2024
35 Postdoc Damping of Oscillations
Technische Universiteit Delft (TU Delft) Netherlands
Deadline : 16/6/2023
36 POSTDOC ON FUSION MATERIALS MODELLING (X/F/M)
Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) Netherlands
Deadline : 31/5/2023
37 PhD candidate 'Personalized mass spectrometric analysis of antibodies to improve diagnostics for patients with hematological malignancies'
Radboud University Medical Center (Radboudumc) Nijmegen
Deadline : 2023-06-14T22:00:00+00:00
38 2 two-year post-doctoral positions in the Energy Transition
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-07-31T22:00:00+00:00
39 Postdoctoral researcher on epigenetics and intergenerational transmission of psychiatric risk
Erasmus MC (University Medical Center Rotterdam) Rotterdam
Deadline : 2023-06-05T22:00:00+00:00
40 Postdoc in Mathematics, production optimization project with AstraZeneca
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-22
41 Postdoc in smart super resolution nanoscopy
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-22
42 PhD student in Software Engineering within WASP Graduate School
Linköping University Sweden
Deadline : 12/6/2023
43 Fully funded PhD in the role of freezing mode for the ice nucleation activity of mineral dusts
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
44 PhD in role of biogenic macromolecules for ice nucleation of fertile soils
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
45 PhD position in Physics-informed Traffic Management in Intelligent Transportation Systems
ETH Zürich Switzerland
Deadline : Invalid Date
46 Postdoc/Scientist in “Spatial modelling of drought effects on forests” 80-100% (f/m/d)
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL Switzerland
Deadline : Invalid Date
47 PhD candidate: Knowledge hiding in Virtual Teams
Tilburg University Tilburg
Deadline : 2023-07-01T21:59:09.056000+00:00
48 Postdoctor in Aquatic Ecology
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences Umeå or Stockholm, Sweden
49 PhD Studentship: Development of new machine learning methods and algorithms for the integration of omics and environmental data to quantify the role of the soil microbiome in carbon sequestration
University of Nottingham United Kingdom
Deadline : 16/6/2023
50 PhD and Postdoc position in Immune Response to Flavivirus infection (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-19T22:00:00+00:00
51 Postdoc human data science (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-01T22:00:00+00:00
52 Postdoc in Biophysics of Photosynthesis
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-14T22:00:00+00:00
53 Postdoc position crop physiology in species mixtures
Wageningen University & Research Wageningen
Deadline : 2023-06-12T22:00:00+00:00
Επιστήμες Εκπαίδευσης (3 θέσεις)
1 PhD "Empowering Susceptible Youth to Use Social Media as Source on Their Mental Health Issues"
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-12T21:59:59+00:00
2 Matheson Diversity in Law Newman Fellowship
UCD Sutherland School of Law, UCD IE
Deadline : 16/06/2023
3 Fully-funded PhD position on 'The relationship between linguistic factors that affect text comprehension and processing fluency and the acceptance of (in)accurate information' (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-21T22:00:00+00:00
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (26 θέσεις)
1 PhD "Empowering Susceptible Youth to Use Social Media as Source on Their Mental Health Issues"
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-12T21:59:59+00:00
2 PhD (4 Years) Position “Advancing our Understanding of Workaholism Using a Personality-Activating Situational Perspective”
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-10T21:59:00+00:00
3 PhD candidate in Educational Neuroscience, within the GUTS consortium
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-12T21:00:00+00:00
4 PhD position: Neural representations of self-concept, within the GUTS consortium
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-11T21:59:00+00:00
5 PhD position: Social Cognitive Neuroscience, within the GUTS consortium
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-11T21:59:00+00:00
6 Postdoc or PhD Position on Integrating Therapeutic Experiences with past Maladaptive Memories
University of Amsterdam (UvA) Amsterdam
Deadline : 2023-06-22T21:59:59+00:00
7 Postdoctoral Research Assistant in Artificial intelligence applied to Animal Cognition
School of Biological and Behavioural Sciences, Queen Mary University of London GB
Deadline : 14/06/2023
8 PhD Public service by teams of robots and humans (1.0 FTE)
University of Groningen Groningen
Deadline : 2023-06-15T22:00:00+00:00
9 Post-doc Environmental Humanities of Extraction in Africa
University of Groningen Groningen
Deadline : 2023-08-13T22:00:00+00:00
10 Postdoc Political Ecology of Extraction in Africa (0.8 FTE)
University of Groningen Groningen
Deadline : 2023-08-13T22:00:00+00:00
11 PhD Candidate in Quranic Studies: Choices of the Quranic Readers
Leiden University Leiden
Deadline : 2023-06-19T21:59:59+00:00
12 PhD Candidate in Quranic Studies: Choices of the Quranic Readers
Leiden University Leiden
Deadline : Apply by: 2023-06-19
13 PhD Candidate in Quranic Studies: Qirāʾāt in Early Tafsirs
Leiden University Leiden
Deadline : 2023-06-19T21:59:59+00:00
14 Postdoc in the research group Computational Cognitive Science and Modeling
University of Luxembourg Luxembourg
Deadline : 17/5/2024
15 PhD Candidate: The Ethical and Societal Implications of AI in Education
Radboud University Netherlands
Deadline : 11/6/2023
16 PhD Research Fellow in Philosophy
UiT The Arctic University of Norway Norway
Deadline : 31/8/2023
17 PhD Student - Acceptance of radiological AI technology in a clinical setting
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-08T21:59:59+00:00
18 PhD student eHealth junior project
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-16T21:59:59+00:00
19 Postdoctoral researcher on epigenetics and intergenerational transmission of psychiatric risk
Erasmus MC (University Medical Center Rotterdam) Rotterdam
Deadline : 2023-06-05T22:00:00+00:00
20 Postdoc in Human- computer interaction
Royal Institute of Technology Stockholm
Deadline : Apply by: 2023-07-22
21 Doctoral student in English
Örebro University Sweden
Deadline : 31/7/2023
22 PhD position in Neuropharmacology
University of Basel Switzerland
Deadline : 15/6/2023
23 PhD student position in Marketing
University of Neuchâtel Switzerland
Deadline : 31/5/2023
24 PhD candidate: Human Resource Studies
Tilburg University Tilburg
Deadline : 2023-06-12T21:59:13.305000+00:00
25 PhD student on Explaining Tax Morale with Social Exchange Psychology (full-time, 4 years)
Tilburg University Tilburg
Deadline : 2023-08-14T21:59:32.305000+00:00
26 Fully-funded PhD position on 'The relationship between linguistic factors that affect text comprehension and processing fluency and the acceptance of (in)accurate information' (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-21T22:00:00+00:00
Τέχνες (1 θέση)
1 Postdoctoral Research Assistant, Cyborg Soloists Research Project
Talent Egham
Deadline : Apply by: 2023-07-22
Ιατρική Επιστήμη (12 θέσεις)
1 PhD position “unraveling late-life trajectories of physical activity”
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-11T21:00:00+00:00
2 PhD WP3 GUTS - Nederlands Herseninstituut - Amsterdam
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Amsterdam
Deadline : 2023-05-31T21:59:59+00:00
3 Senior Scientist – Post Doc (m/w/d) - Schwerpunkt Statistik
Danube University Krems Austria
Deadline : 14/6/2023
4 PhD position: Predicting radiotherapy outcome using Artificial Intelligence
University Medical Centre Groningen (UMCG) Groningen
Deadline : 2023-07-05T22:00:00+00:00
5 015905 - UCD Post-doctoral Research Fellow Level 1 or 2, UCD School of Medicine, 13 months (fixed end date 30th June 2024)
UCD School of Medicine, University College Dublin IE
Deadline : 02/06/2023
6 Postdoctoral researcher focusing on the role of molecules from the human microbiome in chronic diseases
University of Luxembourg Luxembourg
Deadline : 17/5/2024
7 Postdoc position with a focus on Medication Safety and Transitional Pharmaceutical Care for Elderly Patients with Cardiovascular Diseases
Maastricht University (UM) Maastricht
Deadline : 2023-06-07T21:59:00.223000+00:00
8 PhD candidate 'Personalized mass spectrometric analysis of antibodies to improve diagnostics for patients with hematological malignancies'
Radboud University Medical Center (Radboudumc) Nijmegen
Deadline : 2023-06-14T22:00:00+00:00
9 Postdoctoral researcher on epigenetics and intergenerational transmission of psychiatric risk
Erasmus MC (University Medical Center Rotterdam) Rotterdam
Deadline : 2023-06-05T22:00:00+00:00
10 Urban environment features facilitating patients’ healthy lifestyles
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-06-01T21:59:59+00:00
11 PhD position in Neuropharmacology
University of Basel Switzerland
Deadline : 15/6/2023
12 PhD and Postdoc position in Immune Response to Flavivirus infection (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-19T22:00:00+00:00
Επιστήμες Διοίκησης (11 θέσεις)
1 PhD (4 Years) Position “Advancing our Understanding of Workaholism Using a Personality-Activating Situational Perspective”
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-10T21:59:00+00:00
2 PhD candidate on employment conditions, (collective) action of employees and employee well-being
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Amsterdam
Deadline : 2023-06-04T21:59:00+00:00
3 Postdoc on Artificial Intelligence for Collaborative Climate Risk Management
Delft University of Technology (TU Delft) Delft
Deadline : 2023-07-18T21:59:59+00:00
4 Postdoc In the Transition to a Circular Business Ecosystem
Eindhoven University of Technology (TU/e) Eindhoven
Deadline : 2023-07-01T22:00:00+00:00
5 Ph.D. Position in Sustainability Analytics
IÉSEG School of Management France
Deadline : 5/6/2023
6 PhD Public service by teams of robots and humans (1.0 FTE)
University of Groningen Groningen
Deadline : 2023-06-15T22:00:00+00:00
7 2 two-year post-doctoral positions in the Energy Transition
Erasmus University Rotterdam (EUR) Rotterdam
Deadline : 2023-07-31T22:00:00+00:00
8 PhD student position in Marketing
University of Neuchâtel Switzerland
Deadline : 31/5/2023
9 PhD candidate: Human Resource Studies
Tilburg University Tilburg
Deadline : 2023-06-12T21:59:13.305000+00:00
10 Nottingham University Business School - PhD Studentship
University of Nottingham United Kingdom
Deadline : 30/6/2023
11 PhD Position in Social and Sustainable Entrepreneurship (1.0 FTE)
Utrecht University Utrecht
Deadline : 2023-06-30T22:00:00+00:00
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο