22 θέσεις εργασίας σε Μη Κερδοσκοπικούς Φορείς στο Εξωτερικό (25-05-2023)

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφοιτος Λυκείου (2 θέσεις)
1 Administrative and Support Assistant
Embassy of Malta to Belgium, Luxembourg and NATO Brussels, Belgium
2 Administrative Assistant
UNI Europa Brussels, Belgium
Επιστήμες Μηχανικών (4 θέσεις)
1 Policy Manager
EPEE Global Brussels
Deadline : 15 Jun 2023
2 Senior Technology Manager
European DIGITAL SME Alliance Brussels
Deadline : 10 Jun 2023
3 External Contractor: Review of the National Energy and Climate Plans
CEMR - Council of European Municipalities and Regions Brussels, Belgium
4 Senior Expert: Sustainable energy systems
ICLEI - Local Governments for Sustainability Germany
Deadline : 15 Jun 2023
Επιστήμες Πληροφορικής (3 θέσεις)
1 Senior Technology Manager
European DIGITAL SME Alliance Brussels
Deadline : 10 Jun 2023
2 Standardisation Project Manager
European DIGITAL SME Alliance Brussels
Deadline : 10 Jun 2023
3 Head of Information & Technology (IT)
CESSDA ERIC Norway
Deadline : 18 Jun 2023
Οικονομικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 Fixed-term ECHO Expert / 2 year
World Vision Brussels & EU Representation Brussels
Deadline : 21 Jun 2023
2 Freight and Passenger Adviser
Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER AISBL) Brussels
Deadline : 07 Jul 2023
3 Head of Policy
Positive Money Europe Brussels or Home Office, Belgium
Επιστήμες Επικοινωνίας (4 θέσεις)
1 Program (Business) Development Advisor – Resettlement, Asylum, and Integration (RAI)
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS Ευρώπη
2 Digital Communication Officer
European Jewish Association Brussels
Deadline : 16 Jun 2023
3 Communications Officer
Stichting BirdLife Europe & Central Asia Brussels, Belgium
4 Press Officer
CEO - Corporate Europe Observatory Brussels, Belgium
Νομική Επιστήμη (1 θέση)
1 Legal Affairs Manager
A.I.S.E - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products Brussels, Belgium
Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
1 Advocacy Officer for Italy
Friends of the Global Fund Europe Italy
Deadline : 03 Jul 2023
Επιστήμες Ζωής (1 θέση)
1 Sustainability Managers
A.I.S.E - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products Brussels, Belgium
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 Policy Manager
EPEE Global Brussels
Deadline : 15 Jun 2023
2 External Contractor: Review of the National Energy and Climate Plans
CEMR - Council of European Municipalities and Regions Brussels, Belgium
3 Sustainability Managers
A.I.S.E - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products Brussels, Belgium
Πολιτικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 Program (Business) Development Advisor – Resettlement, Asylum, and Integration (RAI)
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS Ευρώπη
2 Advocacy Officer for Italy
Friends of the Global Fund Europe Italy
Deadline : 03 Jul 2023
Θετικές Επιστήμες (1 θέση)
1 External Contractor: Review of the National Energy and Climate Plans
CEMR - Council of European Municipalities and Regions Brussels, Belgium
Επιστήμες Διοίκησης (11 θέσεις)
1 Program (Business) Development Advisor – Resettlement, Asylum, and Integration (RAI)
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS Ευρώπη
2 Fixed-term ECHO Expert / 2 year
World Vision Brussels & EU Representation Brussels
Deadline : 21 Jun 2023
3 Freight and Passenger Adviser
Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER AISBL) Brussels
Deadline : 07 Jul 2023
4 Office Assistant
European DIGITAL SME Alliance Brussels
Deadline : 10 Jun 2023
5 Senior Technology Manager
European DIGITAL SME Alliance Brussels
Deadline : 10 Jun 2023
6 Head of Policy
Positive Money Europe Brussels or Home Office, Belgium
7 Conference Programme Assistant
WindEurope Brussels, Belgium
8 ECHO Expert
WV EUREP - World Vision Brussels & EU Representation Brussels, Belgium
9 Legal Affairs Manager
A.I.S.E - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products Brussels, Belgium
10 Advocacy Officer for Italy
Friends of the Global Fund Europe Italy
Deadline : 03 Jul 2023
11 Senior Policy Adviser, Data
The Royal Society United Kingdom
Deadline : 22 Jun 2023
Ευρωπαϊκές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 Freight and Passenger Adviser
Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER AISBL) Brussels
Deadline : 07 Jul 2023
2 Head of Policy
Positive Money Europe Brussels or Home Office, Belgium
3 Senior Policy Adviser, Data
The Royal Society United Kingdom
Deadline : 22 Jun 2023
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο