Αξίωση διατροφής για παρελθόντα χρόνο: απαραίτητη προϋπόθεση η όχληση του εναγομένου (ΜονΠρωτΠατρ 33/2021)

5 μήνες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Νομικά
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών (ΜονΠρωτΠατρ 33/2021), σε διαφορά που αφορά στην διατροφή ανήλικου τέκνου και στη συνεισφορά έκαστου γονέα σε αυτή, έκρινε πως η υποχρέωση προς διατροφή για παρελθόντα χρόνο οφείλεται μόνο από την υπερημερία του υπόχρεου, η οποία επέρχεται από την όχληση, η επίδοση δε στον εναγόμενο αγωγής για την επιδίκαση χρηματικής απαίτησης έχει και χ&al...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο