BriQ Properties: Την διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Euro2day
Την 21/4/2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 32 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 22.707.243 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,49%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών (35.764.593) μετοχών της Εταιρείας.Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εται&rh...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο