Χρήστος Ταραντίλης: Βήμα εκσυγχρονισμού του Δημοσίου το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας

5 ημέρες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Καθημερινή
Η ανάγκη για συμφιλίωση της προστασίας της δημόσιας υγείας με τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών στον πολίτη οδήγησε για πρώτη φορά τη δημόσια διοίκηση να πειραματιστεί με την τηλεργασία. Στις ραγδαίες αλλαγές που ζήσαμε λόγω της πανδημικής κρίσης, η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα με την έκδοση οδηγιών, εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων και τώρα έρχεται με ωριμότητα να εισηγηθεί ένα ολιστικό σχέδιο νόμου που θα ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο. Βέβαια, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών δεν είναι μια μεμονωμένη πρωτοβουλία αλλά εντάσσεται οργανικά στην ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του νέου ψηφιακού κόσμου. Εξάλλου, είναι σαφές ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνιστά βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Το αποδεικνύουν οι πρωτοβουλίες για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας με ταχύ αλλά και δεοντολογικό τρόπο: 1. Η συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. 2. Η ψηφιοποίηση του ελληνικού Δημοσίου, που από χρονίζουσα εκκρεμότητα γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. 3. Η προσαρμογή της νομοθεσίας μας για τους ψηφιακούς νομάδες, που επιλέγουν την Ελλάδα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η εξ αποστάσεως εργασία. 4. Το εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπου προβλέπεται η ψηφιακή προσβασιμότητα και η τηλεργασία, ανοίγοντας νέα παράθυρα επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης. 5. Και, φυσικά, το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», το οποίο εστιάζει στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή κατάρτιση. Το «θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο» αναγνωρίζει τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί παγκοσμίως στο εργασιακό πεδίο, διαφυλάσσει ότι η παροχή υπηρεσιών στον πολίτη θα συνεχίζεται απρόσκοπτα, ακόμη και σε έκτακτες συνθήκες σαν αυτές που ζήσαμε, και θωρακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, προσδιορίζοντας τις αρχές της τηλεργασίας: οικειοθελής χαρακτήρας, ίση μεταχείριση, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, προ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο