Δικηγόροι: Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης και για τα εισοδήματα του 2022

4 ημέρες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
Δικαίωση για τους δικηγόρους αποτελεί η ρύθμιση που προβλέπει πως η απαλλαγή ισχύει και για τα εισοδήματα του 2022. Ειδικότερα, στην κατάργηση της  εισφοράς αλληλεγγύης και για δικηγόρους και για τα εισοδήματα του 2022 περιλαμβάνει νέα νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπεται σύμφωνα με το νέο νόμο για την Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου που ψηφίστηκε στη Βουλή.Η απαλλαγή ισχύει και για τα εισοδήματα του 2022. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 177 του νόμου καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής, ενώ για το έτος 2022, η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) τροποποιείται κατά τρόπο ώστε να απαλλάσσονται γι&alp...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο