Εγκύκλιος: Μέχρι την Παρασκευή τα ονόματα των διοριστέων εκπαιδευτικών

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Esos

Μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης εκπαιδευτικών και θα έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των διοριστέων, αναφέρει σε εγκύκλιο ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Παιδείας Αλ. Κόπτσης και δίνει τις ακόλουθες οδηγίες:

Από 3  έως 6 Αυγούστου  η καταχώρηση των ονομάτων    στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΜΑΔ): Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι σε άμεση ετοιμότητα ώστε στις αποκλειστικές ημερομηνίες από 3 Αυγούστου 2021 έως και 6 Αυγούστου 2021, να καταχωρίσουν τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΜΑΔ) και να αποστείλουν τον αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΔ, καθώς και τον αριθμό βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ στη Διεύθυνση Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει νεότερο μήνυμα με περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τις παραπάνω διαδικασίες.

Τα λειτουργικά   κενά: Κατόπιν έως τις 10 Αυγούστου 2021 οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει τα λειτουργικά τους κενά στην εφαρμογή του ΟΠΣΥΔ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την πρόσληψη των αναπληρωτών για την νέα σχολική χρονιά. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο