Εγκύκλιος: Παράταση προθεσμίας καταγραφής ύλης μαθημάτων Γυμνασίου, Α ́, Β ́ τάξεων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Esos

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, υπέγραψε εγκύκλιος με την οποία τροποποιεί  τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 26904/ΓΔ4/08-03-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως προς την δεύτερη ημερομηνία καταγραφής της ύλης η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19-04-2021 έως και 23-04-2021 αντί από 08-04-2021 έως και 19-04-2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη νέα τροποποιητική εγκύκλιο

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προηγούμενη  εγκύκλιο που εκδόθηκε στο 8 Μαρτίου

Ειδικότερα οι Διευθυντές/τριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την εγκύκλιο,  είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool στη διαδρομή ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Μαθημάτων) και την οριστικοποίησή της  από    19-04-2021 έως και 23-04-2021

Οι Διευθυντές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζει η εγκύκλιος,  παρακολουθούν και εποπτεύουν την καταγραφή της ύλης των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο