Επιδοτήσεις: Ενίσχυση σχεδίων ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Καθημερινή
Ο κλάδος των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Συμβάλλει ευθέως στο 8% του ΑΕΠ και οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μεταξύ των υψηλότερων στη χώρα (6,1% μεταξύ 2017-2021 σε όρους CAGR). Για την ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας: – Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ. – Στην ενδυνάμωση του κλάδου της πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας). – Στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα. Η δράση θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν: – Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων). – Δραστηριότητες ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών. – Συμπληρωματικές δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Δικαιούχοι Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά κα...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο