'Έρευνα για χορηγούμενο από του στόματος φαρμάκου έναντι ήπιας ή μέτριας νόσησης από COVID-19

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ iatronet
Η MSD και η Ridgeback Biotherapeutics εξέδωσαν στις 15 Απριλίου ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του molnupiravir (MK-4482 / EIDD-2801), ενός υπό έρευνα, από του στόματος χορηγούμενου αντι-ιικού υποψήφιου φαρμάκου έναντι ήπιας ή μέτριας νόσησης από COVID-19. Βάσει των δεδομένων της προσχεδιασμένης  ενδιάμεσης ανάλυσης του πρώτου μέρους μελέτης φάσης 2/3  για την αναζήτηση της κατάλληλης δοσολογίας και  προηγούμενα αποτελέσματα μελέτης φάσης 2, αξιολογήθηκε η χορήγηση του υπό έρευνα molnupiravir (δύο φορές τη μέρα για 5 ημέρες) σε εξω- και ενδο- νοσοκομειακούς ασθενείς (MOVe-OUT) (MOVe-IN) με COVID-19 σε διαφορετικά δοσολογικά σχήματα σε σύγκριση με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου και αποφασίσθηκε η συνέχιση  του δεύτερου τμήματος της μελέτης MOVe-OUT Φάσης 3  σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο