Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό του 2023

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Νομικά
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Αναλυτικά η προκήρυξη προβλέπει: Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν σαράντα δύο (142) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: Α. Διοικητικής Δ&i...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο