ΙΕΠ: Αποσπάσεις σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ ipaidia
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής. Σύμβουλος Β’ 1. ιδιότητα του/της μόνιμου/ης εν ενεργεία εκπαιδευτικού δημόσιας εκπαίδευσης, 2. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 3. συναφεί&sigma...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο