Καταγγελία ΣΕΦΕΑΑ: Παραβιάζονται δικαιώματα αστυνομικών στις μεταθέσεις εντός Γ.Α.Δ.Α.

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Zougla
Σε ανακοίνωση προχώρησε το Σωματείο των Ειδικών Φρουρών αναφορικά με τις μεταθέσεις εντός ΓΑΔΑ καταγγέλλοντας πως παραβιάζονται δικαιώματα αστυνομικών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση χαρακτηριστικά ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κ. Γενικέ, Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, καταγράφονται  τα ακόλουθα:  Α.1. Με την υπ’ αριθ. 2000/21/1499448 από 23-7-2021 διαταγή σας [μέσω P.O.L.] γνωστοποιήθηκαν οι μεταθέσεις έτους 2021, δυνάμει του υπ’ αριθ. 6001/5/382-ια΄ από 23-7-2021 πρακτικού/απόφασης του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών κατόπιν προτάσεων των Υπηρεσιών [ή προς ικανοποίηση αιτημάτων], αδαπάνως για το δημόσιο.  Α. 2. Η παραπάνω διαταγή μετάθεσης κοινοποιείται (ανακοινώνεται και δεν επιδίδεται) στους μετατιθέμενους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Κανονισμού Μεταθέσεων. Επίσης, δεν επιδίδεται, ούτε όμως κοινοποιείται η αναφερόμενη στη διαταγή κατάσταση ούτε όμως και απόσπασμα του πρακτικού του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων [συναφώς δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μεταθέσεων]. Β.1. Η υπ’ αριθ. 2000/21/1499448 από 23-7-2021εκδοθείσα διαταγή σας [ΧΩΡΙΣ συναίνεσή Η ΑΙΤΗΣΗ], για τις Γενικές Μεταθέσεις 2021, συνιστά ουσιαστικά και τυπικά δυσμενές ατομικό διοικητικό μέτρο, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και χωρίς την εκδήλωση επιθυμίας ή ενημέρωσης για συναίνεση του ενδιαφερομένου, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται σε βάρος του διοικουμένου, αποκλειστικά και μόνο χάριν δημοσίου συμφέροντος, ήτοι προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών κατόπιν προτάσεων των Υπηρεσιών, ειδικότερα δε στοιχεία δημοσίου συμφέροντος, που ως απαιτούμενα πρέπει να προσδιορίζονται ειδικά. Β.2. Από την ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών διατάξεων που προβλέπουν το δυσμενές αυτό διοικητικό μέτρο, ειδικότερα δε της αιτιολογικής βάσης, ήτοι μόνο προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών κατόπιν προτάσεων των Υπηρεσιών, ήτοι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΧΑΡΙΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, προκύπτει η ανάγκη ειδικής αιτιολόγησης σε περίπτωση λήψης του μέτρου, ώστε να αποκλειστεί η καταχρηστική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων από τη Διοίκηση.  Στην κοινοποιηθείσα διαταγή για τις Γενικές Μεταθέσεις 2021 σε κανένα από τα υπηρεσιακά αυτά κριτήρια δεν γίνεται, ΣΑΦΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗ αναφορά, με αντίστοιχη ειδική αιτιολόγηση, ως απαιτούν οι διατάξεις, απλά και μόνο καταγράφονται οδηγίες/υποχρεώσεις προς τις Υπηρεσίες. Β.3. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ακόμη και το ενδεχόμενο κακοδιοίκησης ή ενδεχομένως και κατάχρησης εξουσίας στη λήψη του μέτρου, η οποία υπάρχει στην περίπτωση που, αν και δεν παραβιάζεται ρητά κάποια διάταξη νόμου, η πράξη ασκείται για την εξυπηρέτηση σκοπού καταδήλως ξένου προς το σκοπό, στον οποίο απέβλεψε ο νόμος, όταν, δηλαδή, είναι απόρροια ελατηρίων και κινήτρων που καταδήλως αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση σκοπού άλλου από εκείνον του νόμου, δεδομένου ότι ουδεμία αιτιολογία παρατίθεται στην εκδοθείσα διαταγή [υπ’ αριθ. 2000/21/1499448 από 23-7-2021 διαταγή]. Επίσης, η αναφορά στα λεκτικά της ισχύουσας διάταξης ουδόλως συνιστά αιτιολογία και ειδικώς καταγράφεται και παντάπασιν ανυπαρξία ειδικής τοιαύτης. Β.4. Περαιτέρω, καταγράφεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων αφενός του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [άρθρο 16 και 17 ν. 2690/1999] από τις οποίες, πέραν κάθε αμφισβήτησης απαιτείται η ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, ως οιονεί δυσμενή ατομική διοικητική πράξη που είναι προσβλητή με ενδικοφανή προσφυγή, να διαλαμβάνει αιτιολογία, ΣΑΦΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗ αφετέρου δε, κατ’ ανάλογη εφαρμογή, του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ [άρθρο 16 π.δ. 75/1487], που απαιτεί ρητά στην έκδοση ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΜΟΙΟΥΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ που είναι μία ατομική δυσμενής διοικητική πράξη προσβλητή με ενδικοφανή προσφυγή, με ειδική αναφορά στην υποχρέωση καταγραφής στο σκεπτικό – αι...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο