Κρι Κρι: Κέρδη 15,86 εκατ. το 2020

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ iatronet
H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. δημοσίευσε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €125,98 εκ. έναντι €112,90 εκ. το 2019 (αυξημένος +11,6%). Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας για το 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής: Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €40,43 εκ. έναντι €39,10 εκ. το 2019. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €22,29 εκ. έναντι €21,12 εκ. το 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €18,42 εκ., έναντι €17,57 εκ. το 2019. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €15,86 εκ. έναντι €15,02 εκ. το 2019. Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στη χρήση 2020 ανήλθαν σε €20,70 εκ. από €21,70 εκ. Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα η π&tau...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο