Μετατίθεται για το σχ. έτος 2026-27 η έντυπη έκδοση των νέων σχολικών βιβλίων (Πολλαπλό βιβλίο)

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Esos

Για το σχ. έτος 2026-27 μετατίθεται  έκδοση σε έντυπη μορφή των νέων σχολικών βιβλίων (Πολλαπλό βιβλίο) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίσευσης του Γυμνασίου και της Α' Λυκείου, σύμφωνα με σημερινές ανακοινώσεις του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη.

Για δε τη Β΄Λυκείου τα νέα βιβλία θα εκδοθούν το σχ. έτος   2027-28 και τη Γ' Λυκείου το 2028-29.

Έτσι τα σημερινά βιβλία θα βρίσκονται στα σχολεία μέχρι και το σχολικό έτος 2025-26.

Τα νέα βιβλία θα ανέβουν , σε ηλεκτρονική μορφή, σε εδική πλατφόρμα, προς τα τέλη του 2025, αλλά δεν θα αποτελούν μέρος υποχρεωτικής διδασκαλίας, αλλά περιήγησης από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Στο μεταξύ εκκρεμεί η έκδοση Προκήρυξης για τη συγγραφή    42 βιβλίων.

Πρόκειται  για  17 διδακτικά βιβλία που στην περσινή Πρόκληση του υπουργείου Παιδείας  για τη συγγραφή 187  διδακτικών βιβλίων  δεν κατατέθηκε καμία πρόταση και 25 που κατατέθηκε μόνο μία πρόταση.

Μηδέν προτάσεις : (Μουσική Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων Δημοτικού, Γερμανικά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Γερμανικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Ιταλικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Γερμανικά Α΄, Β΄ Λυκείου, Γραμμικό Σχέδιο Γ΄ Λυκείου και Ελεύθερο Σχέδιο Γ΄ Λυκείου).

Μία (1) μόνο πρόταση: (Φυσικής Αγωγής Α έως ΣΤ΄ Δημοτικού, Μουσική Α΄ και Β΄ Δημοτικού, Αγγλικά Α’ έως ΣΤ’ Δημοτικού, Μουσική Α, Β, Γ, Γυμνασίου, Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, Εργαστηριακός Οδηγός Εκπαιδευτικού για το μάθημα της Μουσικής για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, Αγγλικά Α’, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Γαλλικά Β΄,Γ΄ Γυμνασίου, Αγγλικά Β΄ Λυκείου].

Επιλογή βιβλίων από  τους εκπαιδευτικούς    

Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται από την κάθε σχολική μονάδα  θα γίνει  από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα στην σχολική μονάδα. Δηλαδή, από όλους τους μαθηματικούς, από όλους τους φιλολόγους της σχολικής μονάδας.

Στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία επιλογής από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα, η επιλογή, γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Σε  περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης ή καμίας επιλογής, η επιλογή γίνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Η επιλογή του βιβλίου γίνεται μεταξύ των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων που εντάσσονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων.

Ο εκπαιδευτικός επίσης μπορεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, να χρησιμοποιήσει από το ψηφιακό αποθετήριο και άλλα βιβλία για το αντίστοιχο μάθημα και άλλα ψηφιακά αντικείμενα τα οποία είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων.

Ο εκπαιδευτικός, καλείται να επιλέξει το βιβλίο που θα δοθεί στους μαθητές ως μια πρόσθετη πηγή μελέτης, από  το σύνολο των υλικών που θα έχουν διαθέσιμα οι μαθητές τα επόμενα χρόνια στο σχολείο.

Δεν καλείται απλώς να διδάξει το βιβλίο,  αυτό είναι εκπαιδευτική αντίληψη και πρακτική παλαιοτέρων ετών, αλλά να αξιοποιήσει το περιεχόμενο των νέων προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διευκολύνει τους μαθητές να επιτύχουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το Πολλαπλό βιβλίο "συμπαρασύρει" την Τράπεζα Θεμάτων

Νέα Τράπεζα Θεμάτων με θέματα προσαρμοσμένα στα νέα Προγράμματα Σπουδών ,θα πρέπει να "στήσει" άμεσα το ΙΕΠ, καθώς τα θέματα που σήμερα υπάρχουν δεν θα αντιστοιχούν στα νέα βιβλία που θα παραλάβουν το 2025 οι μαθητές της Α' Γενικού Λυκείου, το 2026 της Β' και το 2027 της Γ' Λυκείου.

Ετσι το ΙΕΠ θα πρέπει να προχωρήσει στην αναζήτηση  νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς τα χρήματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ για το συγκεκριμένο έργο έχουν τελειώσει.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παράγοντα του ΙΕΠ θεωρείται βέβαιο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων θα χρειαστεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με νέα θέματα.

Στην Τράπεζα Θεμάτων σήμερα - και για τις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου-είναι αναρτημένα 24.759 θέματα, για τα οποία :

  • Πληρώθηκαν πάνω από 300 θεματοδότες (4 ευρώ το θέμα) και αξιολογητές (4 ευρώ το θέμα) συνολικά 200.000 ευρώ.
  • Οι 30 Συντονιστές είχαν αμοιβή 120 ευρώ το μήνα και συνολικά τους καταβλήθηκε το ποσό των150.000 ευρώ.

Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές των διοικητικών υπαλλήλων.

Οι εξετάσεις στο Λύκειο , μέσω της Τράπεζας Θεμάτων θα πραγματοποιηθούν, κατά το τρέχον σχολικό έτος, με την ίδια διαδικασία που διεξήχθησαν τα δύο τελευταία σχολικά έτη και οι όποιες βελτιωτικές αλλαγές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ Σπ. Δουκάκη " δεν θα έρθουν απότομα στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά σε βάθος χρόνου με ενημέρωση και εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας".

Ωστόσο μετά τα  προβλήματα ασφάλειας της πλατφόρμας που σημειώθηκαν στις εξετάσεις του περασμένου σχολικού έτους το πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων θα επανασχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο και προσβάσιμο, ενώ έχει ήδη ενισχυθεί η  ασφάλειά του, προκειμένου να αποτραπούν στο μέλλον ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ , αυτό που εξετάζεται είναι:

  • Να επικαιροποιηθούν τόσο τα  τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων .
  • Να αφαιρεθούν κάποια θέματα  από αυτά που υπάρχουν σήμερα στην Τράπεζα Θεμάτων και να προστεθούν κάποια άλλα. 
  • Στα θέματα να υπάρχει μια κλιμακούμενη δυσκολία .
  • Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αποστέλλονται  τα θέματα στα σχολεία.  
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο