ΟΛΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιοποίηση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Ημερησία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρήση υφιστάμενων και νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων εντός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης απέστειλε σήμερα, Παρασκευή, η εταιρεία ΟΛΘ Α.Ε. Η πρόσκληση στάλθηκε σε πελάτες της ΟΛΘ, επιμελητήρια, προξενεία, πρεσβείες και φορείς στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, όπως σε Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Πρόκειται για μια ακόμα κίνηση «στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υποδομών μας με σκοπό την παροχή αξιόπιστων και αποδοτικών υπηρεσιών που επιφέρουν προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες μας», τονίζεται από την ΟΛΘ. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00 είτε στα γραφεία της «ΟΛΘ Α.Ε.» ή ηλεκτρονικά μέσω email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected]. Η ομάδα της ΟΛΘ Α.Ε. προσηλωμένη στην προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες της. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, με βάση την από 02/02/2018 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ Α.Ε. (Ν.4522/07.03.2018). Η ΟΛΘ, όπως σημειώνεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, «στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της, ενδιαφέρεται να συλλέξει και να αξιολογήσει προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεών της εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένος αλλά και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που σκοπεύει να δημιουργήσει, αναφορικά με τις παρακάτω χρήσεις: Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις (ξηρού φορτίου, υγρού φορτίου, ψυχόμενων/Reefer κ.λπ.). Εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL). Εγκαταστάσεις κέντρου διανομής αποθηκευτικής χρήσης». Η ΟΛΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο