Παγκρήτια Τράπεζα: Ολοκληρώνεται εντός του 2022 η εξυγίανση του ισολογισμού

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Ημερησία
Με σημαντικά βήματα προόδου κλείνει την προηγούμενη χρήση της η Παγκρήτια Τράπεζα που παρά την πανδημία κατάφερε να ξεκινήσει με αξιώσεις το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του ισολογισμού της, που θα ολοκληρωθεί εντός του 2022 και το οποίο προβλέπει σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), αλλά και την κεφαλαιακή της ενίσχυση. Τα παραπάνω, αλλά και το αναπτυξιακό σχέδιο της Τράπεζας για την επόμενη πενταετία, συζητήθηκαν στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στην έδρα της στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, παρά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ, η Παγκρήτια κατάφερε αφενός να παραμείνει σε κερδοφορία με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 914,5 χιλ. ευρώ, αφετέρου να διατηρήσει τα βασικά της μεγέθη, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις παρουσίασαν αύξηση. Συγκεκριμένα, το συνολικό Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 477,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, ή κατά περίπου 29%. Οι συνολικές χορηγήσεις ξεπέρασαν για το ίδιο διάστημα το 1,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 6%. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις σημείωσαν αύξηση κατά 0,88% και ανήλθαν στα περίπου 343 εκατ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν την 31/12/2020 σε περίπου 80 εκατ. ευρώ. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 11,04%, υψηλότερος από τον ελάχιστο 10,09% που έχει ορίσει η ΤτΕ. Οι καταθέσεις ξεπέρασαν το 1,4 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,01%, συγκριτικά με την 31/12/2019 ενώ επιτεύχθηκε αποκλιμάκωση του κόστους των καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος. Το νέο ΔΣ Στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: Δημήτριος Δημόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Σάλλας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντώνιος Βαρθολομαίος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Κουρλετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Στυλιανός Βοργιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος Ιωσήφ Σηφάκης, Μη...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο