Πρόγραμμα Νέων Γεωργών: Έως και 40.000 € σε κάθε δικαιούχο – Οι προϋποθέσεις και δεσμεύσεις

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ ΕΡΤ
«Η κυβέρνηση επενδύει στους νέους αγρότες», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας ανακοινώνοντας την ανάρτηση για διαβούλευση σχεδίου απόφασης λεπτομερειών εφαρμογής της Παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027, προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ. Οι προϋποθέσεις Να είναι ενήλικες και να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους. να είναι νόμιμοι κάτοχοι οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης εφόσον υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, αυτό πρέπει να είναι ιδιόκτητο. Να υποβάλλουν παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024, με τυπική απόδοση που να είναι τουλάχιστον 12.000€ στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, τα 10.000€ στα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και τα 8.000€ στα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων ή να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 103 κυψέλες στην ηπειρωτική Χώρα, την Κρήτη και την Εύβο...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο