Σε ρότα υλοποίησης μονάδα επεξεργασίας σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Seleo
Έκλεισε μια ακόμη εκκρεμότητα για την υλοποίηση του μεγάλου έργου κατασκευής της «Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα, μία από τις δυο μεγάλες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων (μαζί με εκείνη του Ανατολικού Τομέα) που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για την Κεντρική Μακεδονία. Χθες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 118 εκατ. ευρώ και αναμένεται ότι θα έχει δημοπρατηθεί έως τον Ιούνιο. Η μονάδα θα κατασκευαστεί κοντά στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, σε μια έκταση περίπου 300 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνει: α) Μονάδα επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων μέγιστης δυναμικότητας περί τους 276.000 τόνους/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, με εκτιμώμενες πραγματικές εισροές αποβλήτων περί τους 262.700 τόνους/έτος. β) Δύο Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ονομαστικής δυναμικότητας 35.000 τόνους /έτος. γ) Τμήμα Αξιοποίησης Βιοαερίου για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της ΜΕΑ. δ) Άλλες υποδομές και συνοδά έργα, όπως η Εγ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο