Συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΟΟΣΑ

2 μήνες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ ΣοφοκλέουςIn
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) και του ΟΟΣΑ, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ανταλλαγής πληροφοριών, τον περασμένο Μάρτιο και τον Απρίλιο, μεταξύ της διοίκησης της επιτροπής και των στελεχών του τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, η επιτροπή παρουσίασε στους συναδέλφους του ΟΟΣΑ τις συνεχιζόμενες εργασίες της σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αρχής, την απλούστευση των διαδικασιών της, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και δημοσίευσης εγχειριδίου διαδικασιών, τη μεταρρύθμιση της οργανωτικής δομής της, ώστε να ενισχυθεί η διεπιστημονική συνεργασία, καθώς και οι προσπάθειες της για την υιοθέτηση βέλτιστ&omega...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο