Συστήνεται νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας για μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Ημερησία
Στη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα, προχωρούν τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης με σκοπό τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος. Η στήριξη αφορά στην τρέχουσα περίοδο (ενώ συνεχίζεται η πανδημία), αλλά και μετά από αυτήν, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών λόγω της αναστολής για σημαντικό χρονικό διάστημα της δραστησριότητάς τους, της πτώσης των εσόδων τους, της διαταραχής των αλυσίδων εφοδιασμού και της μείωση της καταναλωτικής ζήτησης εξαιτίας της επιδημικής έκρηξης του κορονοϊού. Ειδικότερα, μέσω του νέου Ταμείου θα χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Το Ταμείο θα έχει τη δυνατότητα, στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων του, να επενδύσει σε χρηματοδοτικά μέσα εγγυήσεων στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται από τους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς στους τελικούς αποδέκτες εγγυημένα νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας τους. Για τη σύσταση του ταμείου προβλέπεται ποσό εγγύησης, ύψους 28 εκατ. ευρώ, που αποτελείται από: α) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόρων, ύψους 19.600.000 ευρώ β) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πόρων ύψους 8.400.000 ευρώ. Πόροι, ύψους έως 1.800.000 ευρώ, για την κάλυψη της επιχορήγησης της προμήθειας εγγύησης προς τους δανειολήπτες, αποτελούν ενίσχυση, που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης του κάθε δανειολ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο