Τράπεζες και ΜμΕ: Τα 3 +1 βήματα του οδικού χάρτη για πρόσβαση στη χρηματοδότηση

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Ημερησία
Η άρση της καχυποψίας μεταξύ τραπεζών και παραγωγικών φορέων είναι το πρώτο στοίχημα που έχουν βάλει και φαίνεται ότι μπορούν να κερδίσουν άμεσα οι εκπρόσωποί τους που μετέχουν στην ομάδα εργασίας του υπουργείου Οικονομικών η οποία έχει αναλάβει να βρει λύσεις στα προβλήματα που κρατούν κλειστούς τους κρουνούς της χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι ειπώθηκε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη Στη χθεσινή συζήτηση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης και συντονίστηκε από τον Μιχάλη Αργυρού (πρόεδρο του ΣΟΕ):  αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι υπάρχει κενό ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τα πιστοδοτικά κριτήρια με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργείται σύγχυση - αν όχι καχυποψία - στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, προτάθηκε η πλευρά των τραπεζών να καταγράψει με σαφήνεια το γενικό πλαίσιο των πιστοδοτικών κριτηρίων καθώς, όπως είναι λογικό, τα κριτήρια αυτά δεν είναι οριζόντια, από τη στιγμή που κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και σχέσεις με την τράπεζα μέσω της οποίας ζητάει δάνειο. Υπάρχει ωστόσο μια ακόμα μια πολύ σημαντική παράμετρος που εν πολλοίς συνδέεται και με το ζήτημα της απόρριψης των αιτημάτων. Η παράμετρος αυτή αφορά το είδος των δανείων που ζητούν οι μικρομεσαίες, αν δηλαδή πρόκειται για δάνεια κίνησης, επενδύσεων, για έκδοση εγγυητικών κ.λπ. και για ποιους λόγους απορρίπτονται τα αντίστοιχα αιτήματα. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε ότι πρέπει να γίνει καταγραφή των λόγων απόρριψης ανά είδος δανείου. Στοιχεία ανά ΚΑΔ Επιπρόσθετα, για να γίνει καλύτερη «διάγνωση» των προβλημάτων προτάθηκε:  να συγκεντρωθούν αναλυτικά στοιχεία χρηματοδότησης ανά ΚΑΔ. Αυτό ενδεχομένως να βοηθήσει τους παραγωγικούς φορείς να εντοπίσουν πιθανά δομικά προβλήματα ακόμα και ολόκληρων κλάδων. Προβλήματα που αν δεν αντιμετωπιστούν, αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό και θέτουν εν κινδύνω τη βιωσιμότητά τους. Και εκ νέου τέθηκε από τους εκπροσώπους της πραγματικής οικονομίας το θέμα του υψηλού κόστους δανεισμού και τονίστηκε ότι από...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο