Υγειονομική περίθαλψη: Πώς θα επιτευχθεί ένα βιώσιμο μέλλον για τα συστήματα υγείας – Οι πέντε προκλήσεις

2 εβδομάδες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ ΕΡΤ
Στις νέες προκλήσεις, τις προοπτικές που διαφαίνονται για τον κλάδο της υγείας παγκοσμίως και στην ανάγκη για αλλαγή, οδεύοντας σε μία μεταβατική περίοδο, επικεντρώνεται η ετήσια έκθεση «2024 Global Health Care Sector Outlook» της Deloitte. Η έκθεση διερευνά τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος, με έμφαση στις μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και εξετάζει πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης, ακολουθώντας πέντε βασικές τάσεις, που θα επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Α. Μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να εξατομικεύσουν την αλληλεπίδρασή τους με τους ασθενείς και να αυξήσουν την αποδοτικότητα των υγειονομικών υπαλλήλων, απελευθερώνοντας μέρος του χρόνου τους με την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις κλ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο