Υπό διερεύνηση ιδιωτική υγεία και ανακύκλωση

5 ημέρες πριν
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Ναυτεμπορική

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
[email protected]
 
Οι κλάδοι των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και της ανακύκλωσης πρόκειται να βρεθούν στο επίκεντρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο αμέσως επόμενο διάστημα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανεξάρτητης αρχής να εκκινούν τη διαδικασία διενέργειας κλαδικών μελετών.

Σύμφωνα με πηγές της ανεξάρτητης αρχής αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν φαινόμενα αντιανταγωνιστικών πρακτικών, εντούτοις ο βαθμός συγκέντρωσης ειδικά στον κλάδο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, ασφάλειας) και οι προοπτικές του δεύτερου λόγω της επικείμενης υλοποίησης του ευρωπαϊκού new green deal, καθιστά επιτακτική τη διερεύνηση των συγκεκριμένων αγορών μέσω διερευνητικών - κλαδικών μελετών.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, πλέον αποτελεί πάγια αρχή της Επιτροπής η διερεύνηση όλων των σημαντικών αγορών, υπενθυμίζοντας ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η κλαδική μελέτη για τα σούπερ μάρκετ και έπονται προσεχώς οι δημοσιεύσεις των αντίστοιχων μελετών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το fintech.

Η συγκέντρωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, εξηγούν οι ίδιες πηγές, δεν συνιστά από μόνη της μια αρνητική εξέλιξη. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση καθήκον της Επιτροπής είναι η συστηματική διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα, με σκοπό να αναλυθεί διεξοδικά εάν η δομή του κλάδου και των αγορών του και οι πρακτικές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν θα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την αύξηση των τιμών και τη μείωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Κανονιστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις

Στην περίπτωση που από την εξέταση του συγκεκριμένου κλάδου διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ζητήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα παρέμβει μέσω των λοιπών εργαλείων της, όπως για παράδειγμα οι κανονιστικές αποφάσεις ή και γνωμοδοτήσεις για τη ρύθμιση της αγοράς.

Πάντως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν αναμένεται να εξετάσει το κατά πόσο η παρουσία μεγάλου fund στον συγκεκριμένο τομέα λαμβάνει χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου, καθώς τέτοιου είδους συγκεντρώσεις, λόγω μεγέθους, εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αντίθετα, η εθνική επιτροπή προτίθεται να εξετάσει την παρουσία του ίδιου fund στον κλάδο των τροφίμων μετά την απόκτηση της VIVARTIA και της ΔΩΔΩΝΗ.

Προπαρασκευαστικού χαρακτήρα

Αντίστοιχα η κλαδική μελέτη για την ανακύκλωση έχει περισσότερο προπαρασκευαστικό χαρακτήρα εν όψει της μεγάλης ανάπτυξης που αναμένεται να έχει τα επόμενα χρόνια η πράσινη οικονομία. Ουσιαστικά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού new green deal, το οποίο θα δώσει έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, έχει αναπτύξει διάφορες πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν μάλιστα αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δεδομένου ότι πολλά έργα στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης θα απαιτήσουν τη σύμπραξη περισσοτέρων (από μίας) επιχειρήσεων, η Επιτροπή καλείται να διαμορφώσει τα «όρια» αυτού του είδους συνεργασιών, ώστε να μην εγείρονται νομικά θέματα συμπράξεων που αντιβαίνουν τις αρχές του ανταγωνισμού.

Για παράδειγμα, λόγω του μεγέθους των έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν στον συγκεκριμένο τομέα, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα χρειαστεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ή κοινές ενέργειες για την υλοποίησή τους.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καλείται να διαμορφώσει το νέο τοπίο στον συγκεκριμένο κλάδο, ούτως ώστε να επιτρέπονται οι συμπράξεις, χωρίς ωστόσο να παραβιάζονται οι κανόνες του ανταγωνισμού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο